Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019) 
18/11/2019 
 

1. Thứ hai (18/11/2019):
- Sáng:  Dự HN sơ kết 05 năm NQ 30-NQ/TW và NĐ 118/2014/NĐ-CP tại HN (CT);
            Họp thông qua KH SDĐ UBND huyện Ninh Hải, Thuận Bắc (đ/c Bình, đ/c Hậu);
            Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 22/11 (đ/c Nam).

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);
            Họp tổng kết hoạt động hè 2019 và chương trình học kỳ quân đội; học làm chiến sỹ công an (đ/c Bình); 
            Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (19/11/2019):
- Sáng: Họp thông qua các Tờ trình kỳ họp cuối năm (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Làm việc với Bộ Giao thông vận tải vào lúc 10h00 (Chủ tịch);
            Dự HT QH ngành thoát nước thuộc DA cải thiện môi trường (đ/c Hậu).

- Chiều: Tiếp xúc cử tri Phường Thanh Sơn (Chủ tịch);
            Thăm, chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (đ/c Bình);
             Làm việc với Công ty CP cấp nước NinhThuận (đ/c Hậu);           

3. Thứ tư (20/11/2019): 
- Sáng:  Họp Ban cán sự Đảng thông qua báo cáo KTXH năm 2019 (CT, đ/c Bình);
            
Làm việc với Đoàn công tác UB công tác về các tổ chức Phi chính phủ (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp thông qua các Tờ trình kỳ họp cuối năm (Chủ tịch, các PCT);
            
Làm việc với Đoàn công tác Lãnh sự Áo từ 14h00 đến 14h30 (đ/c Bình). 

4. Thứ năm (21/11/2019):
Họp UBND tỉnh đánh giá tình hình KTXH năm 2019 cả ngày (Chủ tịch, các PCT).

5. Thứ sáu (22/11/2019):
Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 80 cả ngày (Chủ tịch, các PCT)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47/2019 (điều chỉnh)