Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46/2020 (Từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020) 
06/11/2020 
 

1. Thứ 2 (09/11/2020)

Sáng

- Dự Hội nghị BCH cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (Chủ tịch, các PCT)

- Dự Khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Phân hiệu Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận từ 08h00’- 9h00’(đ/c Bình);

Chiều

- Dự Hội nghị BCH cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (Chủ tịch, các PCT)

2. Thứ 3 (10/11/2020)

Sáng

- Họp thông qua các Tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh (Chủ tịch, các PCT)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);

- Họp xử lý vướng mắc GPMB dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark (đ/c Bình);

- Họp giải quyết kiến nghị doanh nghiệp (đ/c Hậu);

3. Thứ 4 (11/11/2020)

Sáng

- Họp thông qua các Tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Hậu)

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 12/11/2020 (đ/c Bình);

Chiều

- Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch: (1) Họp nghe báo cáo quy hoạch khu du lịch bãi cóc trong - bãi cóc ngoài; (2) các nội dung tồn động.

4. Thứ 5 (12/11/2020)

Sáng

- Dự HN trực tuyến báo cáo viên tháng 11/2020 (Chủ tịch, đ/c Hậu).

Chiều

- Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước ta (Chủ tịch);

- Họp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển (đ/c Hậu).

5. Thứ 6 (13/11/2020)

Sáng

- Dự kiến họp HĐND tỉnh khóa X (Chủ tịch, các PCT);

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, các PCT).


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46/2020