Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46/2019 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019) 
13/11/2019 
 

1. Thứ hai (11/11/2019):
- Sáng:  Họp thông qua các Tờ trình kỳ họp cuối năm từ 07 giờ đến 09 giờ (CT, các PCT)            
            Tiếp xúc cử tri tại xã Tri Hải (đ/c Bình).   
            Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 15/11 (đ/c Nam).
            Họp xử lý vướng mắc DA Năng lượng Nhị Hà Solar, từ 09giờ -10giờ (đ/c Hậu);
            Tiếp, làm việc với Đoàn ĐB tp.Aberdee (Scotland-Anh), lúc 10 giờ (đ/c Hậu)

- Chiều: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết sáng ngày 14/11;
            Tiếp xúc cử tri tại xã Nhơn Hải (đ/c Bình); 
            Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Công Hải (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (12/11/2019):
- Sáng:  Tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Hải (đ/c Bình).
             
Họp xử lý GPMB các dự án BT và K1, K2; giải quyết khiếu nại công dân (đ/c Hậu).

- Chiều: Tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Hải (đ/c Bình); 
            
(1) Họp HĐQL Quỹ đầu tư từ 14 giờ đến 16 giờ; (2) Làm việc với EVNNPT, CPMB liên quan đến việc giải tỏa công suất, từ 16 giờ (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (13/11/2019): 
- Sáng:  Dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (đ/c Bình);
            
Họp cho ý kiến các Tờ trình của Sở TN&MT tại kỳ họp cuối năm (đ/c Hậu).         

- Chiều: Họp nghe BC KQ rà soát DA du lịch, dạy nghề chậm tiến độ (đ/c Bình); 
            
Họp đối thoại với người KN (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (14/11/2019):
- Sáng: Dự HT ”Thực trạng HĐ GS, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán DNNN tại ĐN (CT);
            
Dự Lễ phát động tháng hành động QG PC HIV/AIDS và phát động ủng hộ quỹ KCB cho người nghèo (đ/c Bình); 
            
Họp thẩm định giá đất của tỉnh (đ/c Hậu).

- Chiều: Nghe BC PA QH phân khu Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn (CT, các PCT).

5. Thứ sáu (15/11/2019):
- Sáng: Dự Hội thảo khoa học về NLTT, cả ngày (CT, đ/c Hậu);
            Làm việc với Đoàn Công tác của Ngân hàng TG (WB) vào lúc 10 giờ 30 (Chủ tịch). 
            Dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và PC bạo lực trên cơ sở giới lúc 07 giờ - 08 giờ; (đ/c Bình).

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Bình)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46/2019 (điều chỉnh lần 2)