Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45/2019 (Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019) 
31/10/2019 
 

1. Thứ hai (04/11/2019):
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 05/11 (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra tình hình ƯDCNTT tại UBND TP-PR-TC (đ/c Bình); 
            Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 08/11 (đ/c Nam, đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra tình hình ƯDCNTT tại UBND huyện Ninh Hải (đ/c Bình).        

2. Thứ ba (05/11/2019):
Họp nghe BC KQ rà soát DA du lịch, dạy nghề chậm tiến độ cả ngày (đ/c Bình).  

3. Thứ tư (06/11/2019): 
- Sáng: Họp Hội đồng kỷ luật (Chủ tịch);
            Tiếp Đại sứ Hà Lan và làm việc với tổ chức Phát triển Hà Lan SNV (đ/c Bình).    

- Chiều: Tiếp công dân (Chủ tịch);
            
Dự ĐH Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh thuận (đ/c Bình).        

- Tối:     Dự Ngày hội truyền thông “Nam giới chia sẻ việc nhà” lúc 19h00 (đ/c Bình).

4. Thứ năm (07/11/2019):
Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình).

5. Thứ sáu (08/11/2019):
Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình).

- Tối: Dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” lúc 18h45 tại Huyện Ninh Hải (đ/c Bình).

6. Thứ bảy (09/11/2019):
- Chiều: Tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Phường Mỹ Đông (Chủ tịch)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45/2019