Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44/2020 (Từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2020) 
23/10/2020 
 

1. Thứ 2 (26/10/2020)

Cả ngày

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV (ĐH phiên họp trù bị) (Chủ tịch, các PCT);

2. Thứ 3 (27/10/2020)

Cả ngày

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV (ĐH phiên chính thức) cả ngày (Chủ tịch, các PCT);

3. Thứ 4 (28/10/2020)

Cả ngày

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV (ĐH phiên chính thức) (Chủ tịch, các PCT);

4. Thứ 5 (29/10/2020)

Sáng

- Họp CT, PCT cho ý kiến các tờ trình trình tại kỳ họp cuối năm 2020.

Chiều

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 30/10 (Chủ tịch, đ/c Bình);

- Làm việc tại cơ quan  (đ/c Hậu);

5. Thứ 6 (30/10/2020)

Sáng

- Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);

- Dự kỷ niệm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất (đ/c Bình);

- Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 (đ/c Hậu).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan  (đ/c Hậu)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44/2020