Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019) 
31/10/2019 
 

1. Thứ hai (28/10/2019):
- Sáng: Họp nghe BC KQ thanh tra tại Cty TNHH MTV Khai thác CTTL (Chủ tịch);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 29/10(đ/c Bình); 
            Đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch (đ/c Nam).
            Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 28/10.

- Chiều: Hội ý Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch);
            (1) Họp nghe KQ rà soát nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng; (2) Làm việc với Lãnh đạo Sở NN&PTNT (đ/c Nam).

2. Thứ ba (29/10/2019):
- Sáng:  Họp giải quyết các vụ KN của công dân (Chủ tịch);
            Dự Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2019 (đ/c Nam); 
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (CT, đ/c Hậu);
            
Họp: (1) giao ban GPMB dự án cao tốc; (2) triển khai công tác PCLB (đ/c Nam).

3. Thứ tư (30/10/2019): 
- Sáng:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 
            Dự Lễ KG năm học2019-2020 Trường Cao đẳng nghề (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra công tác phòng chống, lụt bão (đ/c Nam);
            Đi kiểm tra: (1) công tác phòng chống, lụt bão; (2) các dự án NLMT (đ/c Hậu);

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);
            
Làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Inoue Canxi (đ/c Nam);

4. Thứ năm (31/10/2019):
- Sáng: Họp BCSĐ UBND tỉnh từ 07h00 đến 08h00 (Chủ tịch, các PCT);
            Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Làm việc với Bệnh viện tỉnh (đ/c Bình);
            Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp tình hình KT-XH tháng 10/2019 (CT, các PCT);

5. Thứ sáu (01/11/2019):
- Sáng: Làm việc với Tập đoàn JERA về điện khí Cà Ná lúc 07h-08h30 (Chủ tịch, đ/c Hậu).
            
Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Họp BCĐ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (đ/c Bình); 
            Dự Hội nghị sơ kết ATGT Quý III (đ/c Nam);
            (1) Làm việc với Viện Hàn lâm từ 13h30 đến 14h30; (2) Đi kiểm tra các dự án BT (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44/2019 (điều chỉnh)