Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019) 
24/10/2019 
 

1. Thứ hai (21/10/2019):
- Sáng: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.
            
Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết tuần.

- Chiều: Họp Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Họp nghe BC công tác chuẩn bị ngày hội VHDL Ninh Thuận tại HN (đ/c Bình);
            Họp: (1) GQKN của CtyTNHH: Ngọc Doanh và Ladora farm Ninh Thuận; (2) Nghe BC công tác chuẩn bị HN tổng kết CTXDNTM (đ/c Nam).

2. Thứ ba (22/10/2019):
- Sáng: Họp rút kinh nghiệm Diễn tập PCKB của tỉnh năm 2019 (Chủ tịch, đ/c Bình);
            
Giám sát việc thực hiện NQ 09-NQ/TU tại BTV huyện ủy Ninh Hải (đ/c Nam).

- Chiều: Giám sát việc thực hiện NQ 09-NQ/TU tại Đảng Đoàn Hội Nông dân (Chủ tịch);
            (1) Nghe BC công tác GPMB DA Trường chuyên Lê Quý Đôn; (2) Họp giải quyết KN và GPMB dự án (đ/c Bình);
            
Họp BCĐ huy động tàu thuyền (đ/c Nam).

3. Thứ tư (23/10/2019): 
- Sáng: Chủ tịch làm việc với Đoàn KT Tỉnh ủy về thực hiện NQ11vào lúc 07h30 đến 8h00;
            
Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 79 cả ngày (CT, các PCT).

- Chiều: Họp nghe BC GQ việc chồng lấn đất đai (Chủ tịch);
            Làm việc với Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen vào lúc 16h00 (Chủ tịch, đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình).

4. Thứ năm (24/10/2019):
- Sáng: Làm việc với Cục Điện lực và NLTT và Tập đoàn Gulf từ 07h00 đến 7h45(CT);
            
Dự HN Tổng kết 10 năm CTXDNTM (Chủ tịch, các PCT).           

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Họp nghe báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2019 (đ/c Bình);
            Làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn CJ vào lúc 16h00 (đ/c Bình);
            Giám sát NQ 09-NQ/TU tại Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Phước (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (25/10/2019):
- Sáng: Dự Ngày hội VHDL Ninh Thuận tại Hà Nội (Chủ tịch, đ/c Bình); 
            
Dự HN sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo tại Khánh Hòa (đ/c Nam);

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2019 (điều chỉnh)