Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42/2019 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019) 
15/10/2019 
 

1. Thứ hai (14/10/2019):
- Sáng: Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 14/10 (Chủ tịch);
           Dự HT KH kỷ niệm 70 năm ra t/phẩm ”Dân vận” của Chủ tịch HCM (đ/c Bình);
           Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Nam).
           Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết tuần.

- Chiều: Dự Họp trực tuyến Chính phủ (đ/c Bình);            
            
Dự Tổng kết 15 năm thực hiện NQ TW5 về kinh tế tập thể tại HN(đ/c Nam).

2. Thứ ba (15/10/2019):
- Sáng:  Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Chủ tịch);
            (1) Dự công bố QĐ thanh tra thực hiện CS tín ngưỡng tôn giáo; (2) Dự Lễ Khai mạc ngày Hội sáng tạo, khởi nghiệp (đ/c Bình);
            Dự họp BCĐ QG về chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại Hà Nội (đ/c Nam).

- Chiều: Họp Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch);
            
Họp kiểm tra công tác chuẩn bị ĐH đại biểu DTTS tỉnh (đ/c Bình).           

3. Thứ tư (16/10/2019): 
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 08h00;
            
Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).           

- Chiều: (1) Tiếp công dân;(2)Họp nghe BC KQ thanh tra việc giao đất tại DA Khu K1 (CT);
            
(1) Dự Lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2019; (2) Kiểm tra chương trình ĐH đại biểu DTTS tỉnh (đ/c Bình);
            
Dự họp trực tuyến Chính phủ công tác bảo đảm ATGT quý III (đ/c Nam).

4. Thứ năm (17/10/2019):
- Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 78 cả ngày (Chủ tịch, các PCT);
            
Thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân 20/10 từ 07h00 đến 7h30 (đ/c Bình).

- Chiều: Dự trù bị Đại hội đại biểu DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019 (đ/c Bình).        

5. Thứ sáu (18/10/2019):
- Sáng:  Dự Đại hội đại biểu DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019 (Chủ tịch, đ/c Bình);
            
Chào xã giao và làm việc với Tổng lãnh sự Cuba từ 09h00 đến 10h00 (Chủ tịch)
            Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp ĐH đại biểu DTTS tỉnh vào lúc 06h00(đ/c Bình);
            Dự HN tổng kết 10 năm CTMTQGXDNTM tại Nam Định (đ/c Nam).

- Chiều: Làm việc với Thanh tra Chính phủ (Chủ tịch, đ/c Bình)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42/2019 (điều chỉnh lần 2)