Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41/2020 (Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020) 
02/10/2020 
 

1. Thứ hai (05/10):
- Sáng: - Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 05/10;
            - Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu);
            - Dự khai mạc HN tập huấn của Bộ Tư pháp tổ chức tại tỉnh (đ/c Bình);

- Chiều: - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Hậu);
            
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);

2. Thứ ba (06/10):
- Sáng:  - Tiếp công dân (Chủ tịch);
            - Dự HN gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS (đ/c Bình);
            - Làm việc với huyện Ninh Phước về triển khai công tác lập QH KH SDĐ (đ/c Hậu).

- Chiều: - Họp nghe BC công tác chuẩn bị Lễ Khánh thành DA 450 MW (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            
- Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 (đ/c Bình);

3. Thứ tư (07/10):         
- Sáng:  - Dự Hội nghị tổng kết Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV, GĐ 2017 - 2020 (Chủ tịch);
            - Sơ kết hoạt động quý III của Ban đại diện NHCSXH (đ/c Bình);
            - Làm việc với huyện Thuận Nam về triển khai công tác lập QH KH SDĐ (đ/c Hậu).

- Chiều: - Đi thăm các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (Chủ tịch);
            - Dự Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác cách ly phòng chống dịch (đ/c Bình);
            - Làm việc với huyện Thuận Bắc về triển khai công tác lập QH KH SDĐ (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (08/10):
- Sáng:  - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            - Dự họp Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh (đ/c Bình);
            - Làm việc với huyện Ninh Sơn về triển khai công tác lập QH KH SDĐ (đ/c Hậu).

- Chiều: - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            - Đi thăm các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (đ/c Bình);
            - Làm việc với huyện Ninh Hải về triển khai công tác lập QH KH SDĐ (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (09/10):
- Sáng: - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            - Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Bình);
            - Làm việc với thành phố về triển khai công tác lập QH KH SDĐ (đ/c Hậu).

- Chiều: - Dự họp gặp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân lúc 15h30’ (Chủ tịch, đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41/2020