Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019) 
03/10/2019 
 

1. Thứ hai (07/10/2019):
- Sáng: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh;
            Làm việc với TT.BCĐ ĐH dân tộc thiểu số (đ/c Bình); 
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết tuần.

- Chiều: Họp Ban đại diện NHCSXH tỉnh quý III năm 2019 (đ/c Bình); 
            Họp nghe BC: (1) việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất; (2) Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp. (đ/c Nam).

 

2. Thứ ba (08/10/2019):
- Sáng: Dự diễn tập thử PCKB 2019 (Chủ tịch, đ/c Bình); 
            
Giám sát thực hiện NQ 09-NQ/TU tại Đảng ủy xã Phước Nam (đ/c Nam).

- Chiều: Giám sát thực hiện NQ 09-NQ/TU tại BTV huyện ủy Thuận Nam (Chủ tịch);
            
Họp nghe BC kế hoạch tổ chức ngày VHDL (đ/c Bình); 
            
Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

3. Thứ tư (09/10/2019): 
- Sáng: Họp báo tình hình KTXH quý III năm 2019 (Chủ tịch);
            Họp nghe BC: (1) sáp nhập Trường Trần Hưng Đạo; (2) PA hiệu chỉnh, sửa lỗi phần mềm đánh giá CBCCVC (đ/c Bình);
            Làm việc với Đoàn công tác của UBKTQH và BGTVT cả ngày(đ/c Nam).

- Chiều: Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (CT, đ/c Bình).

 

4. Thứ năm (10/10/2019):
- Sáng: Dự DTPCKB năm 2019 cả ngày (CT, đ/c Bình); 
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

- Chiều: Tiếp công dân (Chủ tịch); 
            
Giám sát việc thực hiện NQ 09-NQ/TU tại BTV huyện ủy Ninh Hải (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (11/10/2019):
- Sáng: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh; 
            
Dự Lễ khai mạc giải Taekwondo Cụm Miền ĐNB 2019 (đ/c Bình); 
            
Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

- Chiều: Dự HN Tổng kết và khen thưởng trong TĐT dân số và nhà ở (đ/c Bình); 
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41/2019 (điều chỉnh)