Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020) 
29/09/2020 
 

1. Thứ hai (28/9):
- Sáng:  - Dự họp tỉnh ủy cả ngày (Chủ tịch; đ/c Bình);
            
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).                       

- Chiều: - Họp nghe BC quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý QHXD (đ/c Hậu).  

2. Thứ ba (29/9):
- Dự HN về công tác cán bộ cả ngày (Chủ tịch, các PCT).

3. Thứ tư (30/9):           
- Sáng: - Dự Lễ khởi công Dự án thành phần Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Chủ tịch);
            
- Dự họp Ban Thường vụ tỉnh ủy (các PCT).       

- Chiều: - (1) Họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 từ 14h00’-15h00’; (2) Đi thăm nhân dịp tết trung thu 2020 từ 15h00’ (đ/c Bình);
            
- Họp phiên họp TT.HĐND tỉnh tháng 9/2020 (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (01/10):
- Sáng: - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            
- Dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi lúc 08h00’ (đ/c Bình)
            - Dự Hội nghi trực tuyến tại NHCSXH tỉnh lúc 08h30’(đ/c Bình).
            - Họp nghe BC công tác GPMB DA môi trường bền vững thành phố (đ/c Hậu).    

- Chiều: - Dự HN trực tuyến Chính phủ về tình hình giải ngân (Chủ tịch, các PCT).

5. Thứ sáu (02/10):
- Sáng: - Đi công tác ngoài tỉnh cả ngày (Chủ tịch);
            - Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 5/10 (đ/c Bình);
            - Tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNN lúc 8g30 (đ/c Hậu).

- Chiều: - Làm việc với UBND huyện Thuận Nam  (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40/2020 (điều chỉnh)