Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019) 
01/10/2019 
 

1. Thứ hai (30/9/2019):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 08h00;
            Họp nghe BC công tác phân bổ và giải ngân KH đầu tư công năm 2019; công tác GPMB một số dự án trọng điểm (CT, các PCT);
            Dự Hội thi “CBCC cấp xã với công tác dân vận chính quyền năm 2019” (đ/c Bình); 
            Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết tuần.

- Chiều: Làm việc với Đoàn kiểm tra TW về công tác dân vận chính quyền (CT, đ/c Bình);
            
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

2. Thứ ba (01/10/2019):
- Sáng: Dự họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày tái lập huyện Thuận Nam (CT, các PCT);

- Chiều: Họp Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình); 
            
Họp nghe báo cáo thực hiện Chương trình OCop  (đ/c Nam).

3. Thứ tư (02/10/2019): 
- Sáng: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;

- Chiều: Họp nghe BC ĐA ổn định SX đời sống tại 02 huyện dừng NMĐHN (CT, các PCT);

4. Thứ năm (03/10/2019):
- Sáng:  Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình);
            
Dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 tại Hà Nội (đ/c Nam).

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 04/10 (đ/c Bình);
            
Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (04/10/2019):
- Sáng: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh;
            Dự HN Cuộc vận động ”Xây dựng VH doanh nghiệp VN” tại Tp.HCM (đ/c Bình); 
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40/2019 (điều chỉnh)