Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019) 
24/09/2019 
 

1. Thứ hai (23/9/2019):
- Sáng: Họp BCSĐ UBND tỉnh; Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT);
            Dự HN TT về hiệu quả TDCS trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo (đ/c Bình);
            Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết tuần.

- Chiều: (1) Họp Thường trực tỉnh ủy; (2) Thăm chúc mừng Tết Katê 2019(Chủ tịch);
             Làm việc với ĐGS của Đoàn ĐBQH tỉnh về tình hình xâm hại trẻ em (đ/c Bình);
             Làm việc với Đoàn khảo sát UBKT của QH về dự án đường bộ cao tốc (đ/c Nam).

2. Thứ ba (24/9/2019):
- Sáng: Họp tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2019 (Chủ tịch, các PCT);
            
Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục thủy lợi vào lúc 09h00(đ/c Nam).

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 25/9 (Chủ tịch);
            Họp BCĐ công tác tôn giáo (đ/c Bình);
            Họp về chỉ số SIPAS (đ/c Nam).

3. Thứ tư (25/9/2019):   
- Sáng: Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 25/9 (đ/c Bình);
            
Họp nghe báo cáo thực hiện Chương trình OCop  (đ/c Nam).

- Chiều: Dự Hội thảo KH về chương trình CS đối với đồng bào DTTS tại HN (đ/c Bình);
            
Tiếp công dân (đ/c Nam).

4. Thứ năm (26/9/2019):
- Sáng: Dự HN trực tuyến Chính phủ (Chủ tịch);
            
Dự Đại hội Hội liên hiệp thanh niên (đ/c Nam);

- Chiều: Làm việc với Tập đoàn EVN (Chủ tịch);
            Làm việc với Đoàn kiểm tra TW về tình hình thực hiện CT 43-CT/TW (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (27/9/2019):
- Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy cả ngày (Chủ tịch, các PCT);
            
Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông vào lúc 09h00(đ/c Bình);

- Chiều: Thăm chúc mừng Tết Katê 2019 tại Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn (đ/c Bình).

6. Thứ bảy (28/9/2019):
- Sáng: Thăm chúc mừng Tết Katê 2019 tại Tháp Pôrômê và các gia đình (đ/c Bình).

7. Chủ nhật (29/9/2019):
- Sáng: Dự Lễ hợp long công trình đập hạ lưu Sông Dinh (Chủ tịch, các PCT)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39/2019 (điều chỉnh)