Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020) 
17/09/2020 
 

1. Thứ hai (14/9):
- Sáng:  - Họp TT BCĐ PCD Covid-19 từ 07h00’-09h00’(Chủ tịch, các PCT).
            - (1) Làm việc với Thanh tra Bộ TC về dự án muối Quán Thẻ lúc 09h00’; (2) Tiếp công dân định kỳ lúc 10h00’ (Chủ tịch);
            - Đi công tác ngoài tỉnh đến hết sáng ngày 15/9 (đ/c Hậu)                       

- Chiều: (1) Làm việc với Tập đoàn EVN lúc 14h00’; (2) Ký kết hợp tác thỏa thuận nghiên cứu phát triển nông nghiệp dưới tấm pin điện mặt trời lúc 16h00’ (Chủ tịch, đ/c Bình)           

2. Thứ ba (15/9):
- Sáng:  - Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 16/9;
            
- Kiểm tra tiến độ giải ngân các nguồn vốn khối VHXH (đ/c Bình).

- Chiều: - Đi kiểm tra tác động hạn hán tại xã Công Hải (đ/c Bình).
            
- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu);

3. Thứ tư (16/9):           
- Sáng:  - Họp giải quyết vướng mắc du lịch Bình Tiên (đ/c Bình);
            
- Họp dự án cao tốc Bắc – Nam (đ/c Hậu).

- Chiều: - Đi kiểm tra tác động hạn hán tại xã Phước Nam (đ/c Bình).
            
- (1) Họp Tổ công tác dự án điện khí LNG lúc 14h00’; (2) Họp điều chỉnh ranh giới dự án 450MW lúc 15h30’ (đ/c Hậu)

4. Thứ năm (17/9):
- Sáng:  (1) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lúc 07h00’; (2) Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: - Tiếp đại diện UBNP lúc 16h30’ (Chủ tịch, đ/c Hậu)
            
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình).

5. Thứ sáu (18/9):
- Sáng:  - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch)
            - Làm việc với Ngân hàng CSXH tỉnh (đ/c Bình);
            - Họp nghe báo cáo đề xuất nhu cầu SDĐ thời kỳ 2021-2030 (đ/c Hậu);

- Chiều: - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            - Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình).
            - Họp thống nhất bán tài sản nhà nước (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2020 (điều chỉnh)