Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2019 (Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019) 
12/09/2019 
 

1. Thứ hai (16/9/2019):
- Sáng: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 16/9 (Chủ tịch);
            Dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Bim Group tại Hà Nội (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết tuần;

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

2. Thứ ba (17/9/2019):
- Sáng:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Bình);
            Thăm một số HTX nông nghiệp (đ/c Nam).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Nam);
            
Họp đối thoại với người khiếu nại (đ/c Bình).

3. Thứ tư (18/9/2019):   
- Sáng: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 08h00;
            Họp Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Họp BCĐ để nghe BC công tác ĐH Đại biểu các DTTS tỉnh (đ/c Bình);     
            Họp nghe báo cáo thực hiện Chương trình OCop (đ/c Nam).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Dự họp BCĐ đề tài "Địa chí Ninh Thuận" (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

4. Thứ năm (19/9/2019):
- Sáng: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Dự HĐ thi tuyển chức danh PGĐ BHXH tỉnh tại Hà Nội (đ/c Bình);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 20/9 (đ/c Nam).

- Chiều: Đối thoại doanh nghiệp tháng 9 (Chủ tịch).         

5. Thứ sáu (20/9/2019):
- Sáng: Dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Chủ tịch);
           
Dự HN trực tuyến Bộ Y tế (đ/c Bình).     

- Chiều: Giảng bài tại Trường Chính trị tỉnh (Chủ tịch);
            
Họp nghe BC KQ kiểm tra các DA DL, dạy nghề vi phạm tiến độ SDĐ (đ/c Bình). 

6. Chủ nhật (22/9/2019):
- Sáng: Chủ tịch dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bình Thuận (Chủ tịch)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2019