Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020) 
09/09/2020 
 

1. Thứ hai (07/9):
- Sáng:  Họp TT BCĐ PCD Covid-19 (Chủ tịch, đ/c Bình).
            
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 07/9 (đ/c Hậu)                     

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Bình).

2. Thứ ba (08/9):
- Sáng: Tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ ngoại giao (Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 10/9 (Chủ tịch)
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            (1) Họp nghe BC PA vận hành Nhà máy nước Phước Nam từ 13h30’-15h30’; (2) Làm việc với ngành giao thông nghe BC về QH hệ thống giao thông tỉnh lúc 15h30’ (đ/c Hậu);

3. Thứ tư (09/9):           
- Sáng:  Họp BTC sáng tác ca khúc Ninh Thuận (đ/c Bình).
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu)              

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            
Họp nghe báo cáo quy định phân công phân cấp QLDA ĐTXD (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (10/9):
- Sáng:  Họp giải quyết khiến nại (đ/c Bình).
            
Họp nghe báo cáo đăng ký đầu tư mở rộng chợ nông sản Phan Rang (đ/c Hậu)              

- Chiều: Làm việc với BQLDA y tế (đ/c Bình);
            
Họp Tổ công tác dự án điện khí LNG (đ/c Hậu). 

5. Thứ sáu (11/9):
- Sáng:  Dự Lễ xuất khẩu tôm nước lợ vào thị trường Châu Âu tại Cty TNHH Thông Thuận (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra DA trường Lê Quý Đôn (đ/c Bình).
            Họp nghe báo cáo vướng mắc khu K2 (đ/c Hậu)            

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            
Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2020 (điều chỉnh)