Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2019 (Từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2019) 
30/08/2019 
 

1. Thứ hai (02/9/2019):
Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.

2. Thứ ba (03/9/2019):
- Sáng:  Họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2019 (Chủ tịch, các PCT);
             Dự Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục (đ/c Bình);
             Phó Chủ tịch Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết tuần.          

- Chiều: Họp Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Đề án nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025 (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

3. Thứ tư (04/9/2019):   
- Sáng: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 08h00;
            Kiểm tra thực hiện NQ 04 về CCHC tại Sở KHĐT, Sở TN&MT (Chủ tịch);
            Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

- Chiều: Kiểm tra thực hiện NQ 04 về CCHC tại Đảng ủy CA tỉnh, Thanh tra tỉnh (Chủ tịch);
            Kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng tại UBND huyện Bác Ái (đ/c Bình);
            Họp nghe BC SX vụ Hè Thu và triển khai KH sản xuất vụ Mùa 2019 (đ/c Nam).

4. Thứ năm (05/9/2019):
- Sáng:  Dự Lễ:Khánh thành và khai giảng tại Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh (CT);
            Dự Lễ khai giảng tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (đ/c Bình);
            Dự Lễ khai giảng tại Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh (đ/c Nam).

- Chiều:  Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 (Chủ tịch);
              Họp giải pháp huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đ/c Bình);
              Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 06/9 (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (06/9/2019):
- Sáng: Họp nghe BC PA điều chỉnh QH dự án KDL Mũi Dinh Ecopark (CT, đ/c Bình);

- Chiều: Dự HN sơ kết quy chế phối hợp công tác 04 Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng NTM vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên tại Hà Nội (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2019