Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020) 
25/08/2020 
 

1. Thứ hai (24/8):
- Sáng:  Họp TT BCĐ PCD Covid-19 từ 07h00’-09h00’ (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Họp nghe đấu nối dự án 450MW lúc 09h00’(Chủ tịch);
            Họp nghe báo cáo, rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh từ 09h00’ (đ/c Bình).
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 24/8 (đ/c Hậu).                                

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            
(1) Dự họp Thường trực Tỉnh ủy từ 14h-15h30’; (2) Họp xử lý vướng mắc dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark lúc 15h30’(đ/c Bình).

2. Thứ ba (25/8):
- Sáng:  Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch lúc 07h00’-08h00’(Chủ tịch, các PCT).
            Dự HN trực tuyến Bộ Y tế lúc 09h00’ (đ/c Bình).
            Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2020 lúc 08h00’ (đ/c Hậu).

- Chiều: Đưa Đoàn công tác TW đi thăm DA ĐMT 450MW, trạm 500kv (CT, đ/c Hậu);
            Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh (đ/c Bình);
            Dự Lễ động thổ Cảng Tổng hợp – Cà Ná lúc 16h00’(Chủ tịch; các PCT)

3. Thứ tư (26/8):           
- Sáng: Dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII (Chủ tịch, các PCT).           

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            
Dự HN trực tuyến UBQG về Chính phủ điện tử (đ/c Bình);          

4. Thứ năm (27/8):
- Sáng:  Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh từ 07h00’-08h00’ (Chủ tịch, các PCT);
            Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Dự HN trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 28/8 (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            Họp xử lý vướng mắc về GPMB các dự án (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (28/8):
- Sáng:  Làm việc với ngành y tế (đ/c Bình);
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình);
            
Làm việc với: (1) Văn phòng đại diện CTCP Zarubehneft; (2) Cty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2020 (điều chỉnh lần 2)