Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2019 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019) 
27/08/2019 
 
1. Thứ hai (26/8/2019):
- Sáng:   Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;

- Chiều:   Họp Tiểu ban nhân sự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Họp TT.TU (Chủ tịch)
              Kiểm tra thực hiện NQ 04 về CCHC tại huyện ủy Thuận Bắc (đ/c Bình);
             Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

2. Thứ ba (27/8/2019):
Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 08h00;
Dự HN Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cả ngày (CT, các PCT).

3. Thứ tư (28/8/2019):
- Sáng: Lễ trao tặng Huy hiệu ”Vì sự nghiệp xây dựng và PT tỉnh NT” (CT, các PCT).
            Chủ tịch làm việc với Tập đoàn Điện lực VN về DA thủy điện tích năng Bác Ái vào lúc 10h00.

- Chiều: Kiểm tra TH NQ04 về CCHC tại Đảng ủy Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh (Chủ tịch); 
            Họp Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần III năm 2019 (đ/c Bình); 
            Họp xử lý nội dung liên quan dự án muối Quán Thẻ (đ/c Nam).

4. Thứ năm (29/8/2019):
- Sáng: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 30/8.
            
Dự phiên giải trình của Hội đồng dân tộc Quốc hội về chính sách hỗ trợ đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn giai đoạn 2012-2018 tại Hà Nội đến hết ngày 30/8 (đ/c Bình). 
            
Họp rà soát tiến độ GPMB DA đường cao tốc Bắc Nam (đ/c Nam).

- Chiều:  (1)Làm việc với Cty CP Quốc tế tìm hiểu đầu tư về nhà máy nhiệt điện (đ/c Nam);    
             (2) Đi kiểm tra khai thác cát sông Dinh (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (30/8/2019):
- Sáng:  Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và trao bằng tốt nghiệp đại học, cao học của Phân hiệu Nông Lâm tại Ninh Thuận (đ/c Nam).

- Chiều:  Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2019 (điều chỉnh lần 2)