Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2020 (điều chỉnh lần 3) (Từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2020) 
19/08/2020 
 

1. Thứ hai (17/8):
- Sáng:  (1) Họp giao ban công tác phòng chống dịch Covid-19 lúc 07h00’-08h30’; (2) Họp BCSĐ UB tỉnh lúc 08h30’ (Chủ tịch, đ/c Bình);
            
Dự Hội nghị UBKTQH về an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập tại Hà Nội (đ/c Hậu)                  

- Chiều: Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch (Chủ tịch, đ/c Bình);

2. Thứ ba (18/8):
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 18/8 (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            
Họp xử lý kết quả thanh tra mua sắm thiết bị y tế (đ/c Bình).       

- Chiều: Họp GQ vướng mắc dự án Bãi Cóc trong – Bãi Cóc ngoài (đ/c Bình).

3. Thứ tư (19/8):           
- Sáng: Dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo QG (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách về đất năm 2020 (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp trực tuyến với các địa phương ”Tổng kết 10 năm CCHC” (Chủ tịch);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 20/8 (đ/c Bình);
            (1) Họp Tỉnh ủy; (2) Nghe báo cáo một số nội dung về tài trợ triển khai lập các đồ án QHXD lúc 16h00’ (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (20/8):
- Sáng:  Dự HN tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (Chủ tịch, đ/c Hậu).  

- Chiều: Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch (Chủ tịch, đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (21/8):
- Sáng: Dự HN giao ban trực tuyến Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công  (CT, đ/c Hậu);
            
Dự họp Tổ giúp việc Tiểu ban phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh (đ/c Bình).  

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Bình).
            Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2020 (điều chỉnh lần 3)