Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2019 (Từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019) 
16/08/2019 
 

1. Thứ hai (19/8/2019):
- Sáng:  Dự HN phát triển kinh tế miền Trung tại Bình Định đến hết ngày 20/8 (Chủ tịch);
             Dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019 tại Phú Yên đến hết ngày 20/8(đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Đi công tác ngoài tỉnh hết tuần (đ/c Hậu).

- Chiều:   Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

2. Thứ ba (20/8/2019):
- Sáng:  Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đ/c Nam).

- Chiều:   Họp phân tích, đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) 2018 (đ/c Nam).

3. Thứ tư (21/8/2019):   
- Sáng: Họp Chủ tịch và các PCT từ 07h00-08h00;
           Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
           Kiểm tra thực hiện NQ 04 về cải cách hành chính tại  Sở LĐTBXH (đ/c Bình);
           Họp rà soát tiến độ GPMB dự án Tân Mỹ và Sông Than (đ/c Nam).

- Chiều:  Kiểm tra thực hiện NQ 04 về cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh (Chủ tịch);
             Họp xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân (đ/c Bình);
             Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

4. Thứ năm (22/8/2019):            
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các PCT từ 07h00-08h00;
            Dự HN Tỉnh ủy mở rộng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chủ tịch, các PCT);

- Chiều:  Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 (Chủ tịch);
             Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
             Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).  

5. Thứ sáu (23/8/2019):
- Sáng: Họp Chủ tịch và các PCT;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch Bình Tiên (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2019