Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 10/8 đến ngày 14/8/2020) 
12/08/2020 
 

1. Thứ hai (10/8):
- Sáng:  Giao ban công tác phòng chống dịch Covid-19 lúc 06h30’ (Chủ tịch, các PCT);
            Dự Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy lúc 08h00’ (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Dự Hội nghị Tỉnh ủy lúc 08h45’(Chủ tịch, các PCT).        

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT (đ/c Bình);
            Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 lúc 16h00’ (Chủ tịch, đ/c Bình);
            (1) Đi kiểm tra DA Nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam và xử lý lúc 14h15’; (2) Họp Tổ công tác triển khai DA Tổ hợp điện khí LNG lúc 16h00’ (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (11/8):
- Sáng:  Dự khai mạc Đại hội ĐB Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh (CT, đ/c Bình)
            
Dự công bố kết luận thanh tra TTCP lúc 09h00’(Chủ tịch, các PCT);

- Chiều: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT).

3. Thứ tư (12/8):           
- Sáng: (1) Họp BCS Đảng UBND tỉnh; (2) Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: (1) Thông qua sửa đổi chính sách bồi thường QĐ 64 và họp giải quyết các vụ việc; (2) nghe báo cáo về điều chỉnh quy hoạch cảng biển Cà Ná lúc 16h30’ (Chủ tịch, các PCT).           

4. Thứ năm (13/8):
- Sáng:  Dự khai mạc Đại hội ĐB Đảng bộ huyện Thuận Bắc (Chủ tịch, đ/c Bình);  
            
Họp điều chỉnh hạ tầng khu K1 và GQ vướng mắc cấp sổ nhà ở khu K1 (đ/c Hậu).          

- Chiều: Họp BCS Đảng UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Bình); 
            
Dự ĐH ĐB Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (14/8):
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);
            Nghe BC công tác chuẩn bị ĐH thi đua yêu nước tỉnh (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: (1) Làm việc với Tổng lãnh sự quán Thái Lan từ 13h30’-14h30’; (2) Làm việc với ngành Y tế từ 14h30’ (đ/c Bình)
            
Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2020 (điều chỉnh lần 2)