Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2019 (Điều chỉnh) (Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019) 
09/08/2019 
 

1. Thứ hai (12/8/2019):
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 13/8;
             Dự Lễ khởi công dự án nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm (đ/c Bình);
             Làm việc với Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cả ngày (đ/c Nam);
            
Đi công tác ngoài tỉnh hết tuần (đ/c Hậu).

- Chiều:     Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình).

2. Thứ ba (13/8/2019):
- Sáng:  Họp nghe báo cáo dự án Trường chuyên Lê Quý Đôn (đ/c Bình);
            
Dự HN giám sát thực hiện điều ước quốc tế VN–LB Nga tại HN (đ/c Nam)

- Chiều:     Họp đối thoại với công dân (đ/c Bình).

3. Thứ tư (14/8/2019):   
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 08h00;
            Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 75 cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

- Chiều:     Dự HN chuyên đề tháo gỡ vướng mắc cho các DN hoạt động K/Sản (đ/c Nam).

4. Thứ năm (15/8/2019):            
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 08h00;
            Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 75 cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Dự Đại hội Hội Luật gia (đ/c Bình);
            Kiểm tra công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (đ/c Nam).

- Chiều:     Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (16/8/2019):
- Sáng:  Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 04 về cải cách hành chính TP PR-TC (Chủ tịch);
            Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế” (đ/c Bình);
            Họp Ban chỉ đạo chống chất nổ khai thác thủy sản (đ/c Nam).

- Chiều:  Làm việc với Đoàn giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Chủ tịch). 
             Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Bình).
            Đối thoại Doanh nghiệp tháng 8/2019 (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2019 (Điều chỉnh)