Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2019 (Điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019) 
06/08/2019 
 

1. Thứ hai (05/8/2019):
- Sáng:   Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 06/8 (Chủ tịch);
             Kiểm tra cơ sở (đ/c Bình);
             Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 06/8 (đ/c Nam);
             Đi công tác ngoài tỉnh hết tuần (đ/c Hậu).

- Chiều:  Họp nghe báo cáo về việc trang bị thiết bị cho Trường THPT Tôn Đức Thắng (đ/c Bình).
            
Dự Hội nghị thảo luận “Dự án Phát triển thủy sản bền vững" tại Hà Nội (đ/c Nam).

2. Thứ ba (06/8/2019):
- Sáng:  Dự diễn tập điểm quân sự tại thành phố Đà Nẵng (Chủ tịch) 
            Dự lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019 vào lúc 06h30 (đ/c Bình);
            HN trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT (đ/c Bình).

- Chiều:    Làm việc với Đoàn Công tác của Ban Đối ngoại Trung ương (đ/c Bình);

- Tối:        Dự khai mạc Hội thi múa không chuyên toàn quốc 2019 tại Ninh Thuận vào lúc 19h00 (đ/c Bình).

3. Thứ tư (07/8/2019):   
- Sáng:  Dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính, cả ngày (Chủ tịch, đ/cBình);
            
Đi cơ sở với Đoàn Công tác của Ban Đối ngoại Trung ương (đ/c Nam).

 - Chiều:   Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2019 (đ/c Nam).

4. Thứ năm (08/8/2019):
- Sáng  :  Dự Hội nghị tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (CT, các PCT).

- Chiều:  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh từ 13h30 đến 15h30(CT, các PCT);
            
Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

5. Thứ sáu (09/8/2019):
- Sáng:   Họp Tiểu ban Nội dung thông qua kế hoạch xây dựng các văn kiện và Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (CT, các PCT);
             Làm việc với UB đối ngoại Quốc hội về chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (đ/c Nam).

- Chiều:   Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh;
             
Các Phó chủ tịch làm việc tại cơ quan.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2019 (Điều chỉnh lần 2)