Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2018 (Từ ngày 06/8 đến ngày 10/8/2018)_(Điều chỉnh) 
02/08/2018 
 

    1. Thứ hai (06/8/2018): 
    
- Sáng:    Nghe BC Thuyết trình ”xây dựng Bộ máy Công quyền ưu tú” (Chủ tịch);
                   Dự HN trực tuyến Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em (đ/c Hậu);
                   Đ/c Nam đi công tác ngoài tỉnh đến sáng ngày 06/8;
                   Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần.
    
- Chiều:   Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Hậu).           

    
2. Thứ ba (07/8/2018):
    
- Sáng:    Họp đánh giá tình hình KTXH tháng 7/2018 (CT và PCT).
    
- Chiều:   Dự tiếp xúc cử tri (Chủ tịch);
                  
Dự làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh (đ/c Nam);
                   Họp xử lý vướng mắc về cấp GCN QSDĐ tại Khu K1 (8-9g30); cấp phép xây 
                   dựng có thời hạn cho chủ đầu tư cấp 1 tại các dự án khu đô thị mới (09g35 -
                   10g30); Sửa đổi quy chế phối hợp quản lý các dự án khu đô thị mới (10g35' -
                   11g00'); nộp thuế GTGT dự án khu đô thị du lịch biển Bình Sơn, từ 11g - 11g30' 
                   (đ/c Hậu).
        
    3. Thứ tư (08/8/2018):     
    
- Sáng:     Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 09/8/2018 (Chủ tịch);
                   
Làm việc với Sở GTVT về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018 (đ/c Nam);
                    Làm việc với nhà đầu tư Nga dự án Nhà máy chế biến rượu voka (đ/c Hậu).
    - Chiều:    Làm việc với xã Vĩnh Hải về Chương trình xây dựng nông thôn mới (đ/c Nam);
       
                    Nghe báo cáo kết quả rà soát Quy hoạch dãi ven biển (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (09/8/2018): 
    
- Sáng:     Làm việc với xã Lương Sơn về chương trình NTM (đ/c Nam);    
                    
Dự HN sơ kết giữa nhiệm ĐH Đảng bộ huyện Thuận Bắc (đ/c Hậu).
    
- Chiều:    Họp Hội đồng xét sáng kiến ngành GDĐT (đ/c Nam);
                    Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh

    5. Thứ sáu (10/8/2018):              
    
- Sáng:     Tiếp xúc cử tri cả ngày (Chủ tịch);
                    Làm việc với Sở NN&PTNT về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm (đ/c Nam);
                 
   Làm việc với tập Đoàn Hoa Sen tại TP. Hồ Chí Minh (đ/c Hậu).
    
- Chiều:    Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).


                        (Đính kèm: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32.2018 (ĐIỀU CHỈNH))


                                       _______________________________________

TH)