Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2019 (Từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2019) 
25/07/2019 
 

1. Thứ hai (29/7/2019):
- Sáng:   Họp cho ý kiến về KTXH và đầu tư công 2020 từ 07h00 đến 08h00(CT, các PCT);
             Họp tình hình kinh tế-xã hội tháng 7/2019 (CT, các PCT);
            
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 31/7(đ/c Bình).

- Chiều:  Tiếp xúc cử tri phường Đạo Long (đ/c Chủ tịch);
            Họp Thường trực tỉnh ủy (đ/c Chủ tịch);
            Họp Ban Phát triển sản phẩm đặc thù tỉnh (đ/c Nam).
            Họp Hội đồng quản lý của Quỹ đầu tư phát triển (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (30/7/2019):
- Sáng:  Dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính (đ/c Chủ tịch);
             Họp nghe báo cáo giải quyết vướng mắc Đề án quy hoạch vùng nuôi chim Yến và (2) Họp Ban Chỉ đạo Đề án giết mổ gia súc gia cầm tập trung (đ/c Nam);
            Họp giải quyết KN và đối thoại công dân (đ/c Hậu).

- Chiều:  Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra về Đề án 500 trí thức trẻ (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Họp rà soát kế hoạch thu tiền sử dụng đất 2019 (đ/c Hậu)

3. Thứ tư (31/7/2019):   
- Sáng:   Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 08h00;
            Tiếp xúc cử tri phường Mỹ Bình (đ/c Chủ tịch);
             Dự Hội thảo "Giám sát và dự báo kho hạn trong quản lý ứng phó với hạn hán" (đ/c Nam);
            Họp nghe báo cáo tiến độ các dự án năng lượng tái tạo (đ/c Hậu).

- Chiều:  Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 (Chủ tịch);
             Tiếp xúc cử tri phường Mỹ Hải (đ/c Chủ tịch);
             Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
             Họp xử lý vướng mắc GPMB các dự án BT, khu đô thị mới (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (01/8/2019):            
- Sáng:  Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường ĐH Thủy sản Nha Trang cả ngày (CT);
            Dự họp BCĐ 94 (công tác an ninh tư tưởng văn hóa) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 (đ/c Bình);
            Dự Hội nghị Sơ Kết 06 tháng đầu năm ATGT tỉnh (đ/c Nam);
            Họp xử lý dự án (1) chợ Đông Hải và (2) Trung tâm thương mại Tháp Chàm (đ/c Hậu).

- Chiều:  Dự họp BCĐ cải cách tư pháp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (đ/c Bình);
            Họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX  (đ/c Nam);
            Dự Hội nghị Sơ kết Hội đồng giám sát Xổ số (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (02/8/2019):
Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);
Làm việc tại cơ quan cả ngày(đ/c Nam).

6. Thứ bảy (03/8/2019):
- Sáng:   Dự Chương trình Caravan thư viện lần thứ 10 năm 2019 tại Ma Nới, Ninh Sơn (đ/c Bình).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2019