Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30/2019 (Từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2019) 
18/07/2019 
 

1. Thứ hai (22/7/2019):
- Sáng:  Họp cho ý kiến về dự toán thu chi ngân sách vào lúc 06h30’ (CT, các PCT);
            Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            Dự Lễ xuất quân học làm chiến sỹ công an từ 06h30’ đến 07h30’ (đ/c Bình);
            Tiếp xúc cử tri xã Tri Hải (đ/c Bình);
            Làm việc với xã Nhơn Hải về xây dựng nông thôn mới (đ/c Nam).

- Chiều:
Họp Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Hải (đ/c Bình);
            Họp Ban chỉ đạo đề án giết mổ gia súc tập trung (đ/c Nam);
            Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (23/7/2019):
- Sáng:
Dự HN quán triệt, triển khai thi hành Luật An ninh mạng tại Hà Nội (Chủ tịch);             
           H
ọp mặt cán bộ Hội phụ nữ khu 6 lần thứ VI (đ/c Bình);
           Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hải (đ/c Bình).
           Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
           Họp nghe báo cáo rà soát công việc liên quan đền bù các dự án truyền tải điện (đ/c Hậu).

- Chiều: 
Tiếp xúc cử tri xã Thanh Hải (đ/c Bình).
            Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nghe báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực Môi trường và Khoáng sản (đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (24/7/2019):   
- Sáng:   Họp thông qua các bản đồ địa giới hành chính dự án 513; Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (CT, các PCT).

- Chiều:  Nghe báo cáo: đề xuất ý tưởng đầu tư tại khu đất Trung tâm Văn hóa tỉnh; phương án quy hoạch Khu phức hợp dịch vụ phía Nam sông Dinh; phương án quy hoạch, kiến trúc dự án Dubai Tower, phường Mỹ Hải (CT, các PCT).

4. Thứ năm (25/7/2019):
- Sáng:  Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày 27/7 vào lúc 06h30’ (CT, các PCT);
            Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại huyện Thuận Bắc và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, cả ngày (Chủ tịch);
            Dự Hội nghị biểu dương người có công cách mạng tiêu biểu và Lễ phát động quỹ đền ơn đáp nghĩa (đ/c Bình);
            Làm việc với Đoàn Nhật Bản về Nông nghiệp công nghệ cao; Họp nghe BC giải quyết vướng mắc Đề án QH vùng nuôi chim Yến (đ/c Nam);
            Họp xử lý các dự án đô thị và dân cư (đ/c Hậu).

- Chiều:  Nghe báo cáo: Chương trình Phát triển đô thị thành phố PR-TC giai đoạn 2016-2020 (CT, các PCT)
            
Thăm, tặng quà nhân ngày 27/7 tại huyện Ninh Sơn và Bác Ái (đ/c Bình).

5. Thứ sáu (26/7/2019):
- Sáng:  Dự Hội thảo khoa học về “Chiến lược và giải pháp xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh” (CT, các PCT);
            
Dự Sơ kết quý II/2019 Ban Đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh (đ/c Bình).

- Chiều:  Dự Tổng kết công tác diễn tập KVPT năm 2019 (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh để thông qua các sáng kiến ngành GD-ĐT năm 2019 (đ/c Nam);
            Họp đối thoại với người khiếu nại (đ/c Hậu);
            Dự Lễ thắp nến tri ân vào lúc 19h00’ (CT, các PCT).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30/2019