Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020) 
14/07/2020 
 

1. Thứ hai (13/7):
- Sáng:  Dự ĐH thi đua yêu nước Thành phố PR-TC lúc 07h30’ (Chủ tịch) 
            Dự HN trực tuyến toàn quốc ”Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở” (đ/c Bình); 
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Họp Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 (đ/c Bình); 
            Họp nghe BC PA phân vùng cấp nước khu vực phía Bắc tỉnh NT (đ/c Hậu).        

2. Thứ ba (14/7):
Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa X cả ngày (Chủ tịch, các PCT).        

3. Thứ tư (15/7):           
- Sáng:  Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa X cả ngày (Chủ tịch, đ/c Hậu).
            
(1) Họp Tiểu ban nội dung Đại hội thi đua yêu nước tỉnh từ 07h00’-08h00’; (2) Dự  HN trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư (đ/c Bình).   

- Chiều: Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa X (đ/c Bình).

4. Thứ năm (16/7):
- Sáng:  Họp nghe báo cáo cơ chế chính sách đặc thù đối với huyện bác ái từ 06h30’-08h00’ (Chủ tịch, các PCT);
            Họp cho ý kiến sửa đổi chính sách bồi thường theo QĐ 64 lúc 08h00’(Chủ tịch, đ/c Hậu);
            (1) Dự HN TT sơ kết 06 tháng đầu năm Bộ LĐTBXH lúc 08h00’; (2) Dự HN sơ kết hoạt động BCĐ công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm; (3) Dự họp Tiểu ban phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh (đ/c Bình);

- Chiều: Họp báo tình hình KT-XH quý II/2020 (Chủ tịch);
            Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (đ/c Bình);
            Họp giải quyết các vụ việc KN của công dân (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (17/7):
- Sáng:  Đi khảo sát cùng với Đoàn công tác của UBKT Quốc hội về dự án điện (Chủ tịch, đ/c Hậu) 
            
Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy cả ngày (đ/c Bình).

 - Chiều:  Làm việc với Đoàn công tác của UBKT Quốc hội (Chủ tịch, đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2020 (điều chỉnh)