Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020) 
07/07/2020 
 

1. Thứ hai (06/7):
- Sáng: (1) Họp BTC Đại hội thi đua yêu nước tỉnh từ 07h00’-09h00’; (2) Họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công lúc 09h00’(Chủ tịch, đ/c Bình). 
            
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 10/7 (đ/c Hậu).        

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 07/7 (đ/c Bình).        

2. Thứ ba (07/7):
- Sáng:  Đi khảo sát và làm việc với Đoàn công tác của UBKH, CNMT (Chủ tịch);

- Chiều: Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Công an tỉnh (Chủ tịch).

3. Thứ tư (08/7):           
- Sáng: Họp Chủ tịch và Phó Chủ tịch từ 07h00’-08h00’
            
Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình).

- Chiều: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết sáng ngày 10/7;
            
Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình).

4. Thứ năm (09/7):
- Sáng:  Dự ĐH đại biểu Đảng bộ Biên phòng tỉnh (đ/c Bình);

- Chiều: Làm việc với Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (đ/c Bình).

5. Thứ sáu (10/7):
- Sáng: Dự HN sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 (đ/c Bình).

- Chiều: Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 BCHQS tỉnh (Chủ tịch);
            
Dự họp Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh (đ/c Bình)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2020 (điều chỉnh)