Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019) 
12/07/2019 
 

1. Thứ hai (15/7/2019):
- Sáng:   Dự trực tuyến Chính phủ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch (CT); 
            Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiện phụ nữ tỉnh lần thứ 8, khóa XI (đ/c Bình);
            Kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi cả ngày (đ/c Nam); 
            Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần.

- Chiều:  Họp BCĐ diễn tập PCKB tỉnh năm 2019 và họp Thường trực tỉnh ủy (CT, đ/c Bình);
            
Làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công lúc 16 giờ (đ/c Bình).     

2. Thứ ba (16/7/2019):
- Sáng:   Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ (Chủ tịch); 
            Họp Ban Chỉ đạo 94 Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 (đ/c Bình);
            Làm việc với xã Nhơn Hải về xây dựng nông thôn mới (đ/c Nam).

- Chiều:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.               

3. Thứ tư (17/7/2019):
- Sáng:   Dự HN Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương (CT);
            Dự Lễ ký kết Thỏa thuận chương trình hợp tác thông tin giữa UBND tỉnh và Thông tấn Xã Việt Nam từ 09h00 -10h00(Chủ tịch);
            Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng KDL Vĩnh Hy (đ/c Bình); 
            Làm việc với Đoàn khởi động DA nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) (đ/c Nam).

- Chiều:  Chủ tịch, đ/c Nam làm việc tại cơ quan;
            
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (đ/c Bình);

4. Thứ năm (18/7/2019):
- Sáng:   Dự điều hành diễn tập KVPT huyện Ninh Hải cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình); 
            Dự Lễ ra quân Học kỳ quân đội lúc 06g30’ (đ/c Bình); 
            Dự Lễ khánh thành trường TH Phước Thành và dự HN Sơ kết 10 năm công tác hỗ trợ cho huyện Nghèo 30a của Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam lúc 09g00(đ/c Bình); 
            Tiếp công dân (đ/c Nam).

- Chiều: (1)Họp nghe báo cáo về xử lý lồng bè nuôi thủy sản tại khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ; (2) Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho Công ty TNHH công nghệ cao Ninh Thuận Agritech(đ/c Nam).

5. Thứ sáu (19/7/2019):
- Sáng:  Dự điều hành diễn tập KVPT huyện Ninh Hải (Chủ tịch, đ/c Bình); 
            Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ tại Ninh Thuận (Chủ tịch, đ/c Bình) 
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

 

- Chiều: Đối thoại doanh nghiệp (Chủ tịch, đ/c Bình) 
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

6. Thứ bảy (20/7/2019):
- Sáng:   Làm việc với Đoàn Nhật bản về nông nghiệp công nghệ cao (đ/c Nam); 
              
Dự Hội thảo cuối kỳ chiến lược phát triển đô thị xanh thành phố PR-TC (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2019 (điều chỉnh)