Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2019 (Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019) 
05/07/2019 
 

1. Thứ hai (08/7/2019):
- Sáng:   Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X (CT và các PCT);
             
Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Hậu).

- Chiều: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X (CT và các PCT);
             Nghe báo cáo tình hình thực hiện phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Họp BCĐ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam (đ/c Nam);
            
Họp đối thoại với người khiếu nại (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (09/7/2019):
- Sáng:   Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X (CT và các PCT).
               
Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần.

- Chiều:  Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X (CT và các PCT).

3. Thứ tư (10/7/2019):
- Sáng:   Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X (CT và các PCT).

- Chiều:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 11/7/2019;
             
Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Nam);

4. Thứ năm (11/7/2019):
- Sáng:   Họp đối thoại với người khiếu nại (đ/c Bình).
             
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2019 (đ/c Nam);

- Chiều:  Nghe báo cáo việc nhập khẩu tubin của Trường Cao đẳng nghề; Xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trường mầm non Tấn Lộc (đ/c Bình).
            
Làm việc với xã Lâm sơn về kế hoạch phấn đấu xây dựng NTM 2019 (đ/c Nam).

5. Thứ sáu (12/7/2019):
- Sáng:   Tiếp dân định kỳ tháng 7/2019 (Chủ tịch);
               Dự Đại hội Dân tộc thiểu số huyện Ninh Sơn (đ/c Bình);
               Kiểm tra công tác cơ sở (đ/c Nam).

- Chiều:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
               Kiểm tra công tác cơ sở (đ/c Bình);
               Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho Công ty TNHH công nghệ cao Ninh Thuận Agritech (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2019