Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020) 
01/07/2020 
 

1. Thứ hai (29/6):
- Sáng:  Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Sơn (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Nam).
            
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 03/7 (đ/c Hậu).        

- Chiều: Họp tình hình KT-XH tháng 6/2020 (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Nam).           

2. Thứ ba (30/6):
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 01/7 (Chủ tịch) 
            Dự HN thi đua điển hình tiên tiến Liên đoàn Lao động tỉnh (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Bình, đ/c Nam).

3. Thứ tư (01/7):           
Dự HN giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 cả ngày (đ/c Bình);
Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm TTATGT (đ/c Bình).

4. Thứ năm (02/7):
Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00’ đến 08h00’(CT, đ/c Bình);
Dự phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình);
Tiếp đoàn công tác của Unicef Việt Nam từ 15h00’-16h00’ (đ/c Bình).

5. Thứ sáu (03/7):
Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00’ đến 08h00’(CT, đ/c Bình);
Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình);

6. Thứ bảy (04/7):
Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2020 (điều chỉnh lần 2)