Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020) 
22/06/2020 
 

1. Thứ hai (22/6):
- Sáng:  Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh (Chủ tịch);
            Dự Đại hội thi đua yêu nước huyện Ninh Hải (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam, đ/c Hậu);

- Chiều: (1) Họp Chủ tịch và các PCT lúc 15h00’; (2) Họp BCS Đảng UBND tỉnh (Chủ tịch, các PCT)

2. Thứ ba (23/6):
- Sáng:  Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh (Chủ tịch);      
            
Họp BCSĐ cho ý kiến BC tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm (CT, các PCT).

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Dự Hội nghị sơ kết công tác Phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Bình, đ/c Hậu).
            Họp giao ban công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc (đ/c Nam).

3. Thứ tư (24/6):           
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00’-08h00’
            
Dự Hội nghị về công tác cán bộ (Chủ tịch, các PCT);

- Chiều: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Nam);
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (25/6):
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 26/6;
            Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bác Ái (đ/c Bình, đ/c Nam);
            Dự HN trực tuyến Bộ Tài chính tại Kho bạc tỉnh (đ/c Hậu).          

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 26/6 (đ/c Bình);
            Làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) lúc 15h00’ (đ/c Nam);
            Họp rà soát tiến độ GPMB Dự án môi trường bền vững (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (26/6):
- Sáng:  Dự Hội thảo về đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới (đ/c Nam);
            
Đ/c Hậu đi kiểm tra cơ sở (cả ngày).     

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2020 (điều chỉnh)