Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25/2020 (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020) 
11/06/2020 
 

1. Thứ hai (15/6):
- Sáng:  (1) Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh; (2) Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu).
            
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 19/6 (đ/c Nam);

- Chiều: Tiếp công dân (Chủ tịch);
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Hậu).

2. Thứ ba (16/6):
- Sáng:  Dự Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp huyện (Chủ tịch)
            Họp lấy ý kiến về biên soạn tài liệu địa phương cấp tiểu học (đ/c Bình);
            Dự sinh hoạt Chi bộ thôn Ma Ty, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái (đ/c Hậu).

- Chiều: Dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);

3. Thứ tư (17/6):           
- Sáng: (1) Họp nghe và cho ý kiến các Tờ trình trình HĐND tỉnh; (2) Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu). 

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 19/6 (Chủ tịch);
            Dự kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và đi thăm các cơ quan báo chí (đ/c Bình);
            Họp với Tập đoàn EVN về tiến độ các DA truyền tải và tích năng Bác Ái (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (18/6):
- Sáng:  Dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2020 tại Hà Nội (Chủ tịch);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 19/6 (đ/ Bình);
            Làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp nghe báo cáo trình tự, thủ tục các dự án ĐMT áp mái (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (19/6):
- Sáng:  Họp nghe báo cáo công tác kiểm tra đất đai (đ/c Hậu).   

- Chiều: Họp giải quyết các vụ KN tại dự án Khu K2 (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25/2020