Lịch công tác
 
 ĐIỀU CHỈNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25.2019 (Từ ngày 17/6 đến hết ngày 21/6/2019) 
14/06/2019 
 


    1. Thứ hai (17/6/2019): 
    
- Sáng:    Đồng chí Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại Phường Kinh Dinh;
                    
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 17/6/2019 (đ/c Bình);
                    
Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
                     
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                    
Thăm một số mô hình nuôi trồng thủy sản (đ/c Nam).

    
2. Thứ ba (18/6/2019):
    
- Sáng:    HN sơ kết 3 năm thực hiện CT 05 và quán triệt CT số 35 của BCT (CT và PCT).
    
- Chiều:   Họp xử lý kết quả thanh tra Công ty TNHH Khai thác CTTL (Chủ tịch, đ/c Nam);
                    
Nghe báo cáo giải quyết vụ việc Chùa Thiên Bình (đ/c Bình);
                    
Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Trường Chuyên Lê Quý Đôn lúc 16 giờ (đ/c Bình).

    
3. Thứ tư (19/6/2019):
    
- Sáng:     Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lúc 7 giờ (CT và PCT);
                     
Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).
    
- Chiều:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).

    4. Thứ năm (20/6/2019): 
    
- Sáng:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT);
                     Dự
HN trực tuyến TW Tổng kết công tác PCTT và TKCN (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT);
                     Làm việc về biên chế, tuyển dụng giáo viên của ngành Giáo dục (đ/c Bình);
                    
Dự Lễ công bố quyết định thành lập Chi cục thuế khu vực lúc 14 giờ 30 (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (21/6/2019): 
    
- Sáng:    Tiếp công dân tháng 6/2019 (Chủ tịch);
        
             Dự Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè lúc 6 giờ 30 (đ/c Bình);
                    
Dự kỷ niệm Ngày báo chí Việt Nam và đi thăm các cơ quan báo chí (đ/c Bình);
                     L
àm việc với Đoàn giám sát HĐND về CT quy hoạch KTXH  2011-2018 (đ/c Nam).
    
- Chiều::   Họp BCS Đảng cho ý kiến BC tình hình KT-XH 06 tháng 2019 (CT và PCT);
                      Làm việc với Đoàn Kiểm tra TW về CT bảo vệ trẻ em năm 2019 (đ/c Bình).


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẨN 25.2019

                                               _____________________________________

(TH)