Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24/2020 (điều chỉnh lần 3) (Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020) 
10/06/2020 
 

1. Thứ hai (08/6):
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 08/6;
            Họp thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19; (đ/c Bình, đ/c Hậu);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 12/6 (đ/c Nam);

- Chiều: Tiếp xúc cử tri xã Tri Hải (đ/c Bình);
            
Làm việc với Sở Xây dựng (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (09/6):
- Sáng:  Tiếp xúc cử tri phường Kinh Dinh (Chủ tịch);
            Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hải (đ/c Bình);
            Đi khảo sát thực tế cùng với Bộ Xây dựng (đ/c Hậu).

- Chiều: Tiếp xúc cử tri Đạo Long (Chủ tịch);
            Họp Ban biên soạn sách địa phương (đ/c Bình);
            Làm việc với Bộ Xây dựng (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (10/6):           
- Sáng:  (1) Họp nghe và cho ý kiến các Tờ trình trình HĐND tỉnh từ 07h00’-08h30’; (2) Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch lúc 08h30’(Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            
Làm việc với Thường trực Huyện ủy Ninh Hải (đ/c Bình);
            
Đi kiểm tra tiến độ KCN Du Long và công trình cấp nước Du Long (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (11/6):
- Sáng:  Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố PR-TC cả ngày (CT, đ/c Bình, đ/c Hậu);

- Chiều: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông ngiệp và PTNT (Chủ tịch);
            
Làm việc với Đoàn công tác WB lúc 15h00’ (đ/c Hậu).    

5. Thứ sáu (12/6):
- Sáng:  Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);
            
Làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước (Chủ tịch);

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24/2020 (điều chỉnh lần 3)