Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020) 
25/05/2020 
 

1. Thứ hai (25/5):
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 25/5
            Họp nghe BC công tác phòng chống dịch từ 07h00’-08h30’ (đ/c Bình, đ/c Hậu);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 29/5 (đ/c Nam);

- Chiều: Họp nghe BC chương trình thay sách giáo khoa lúc 15h30 (đ/c Bình);
            
Họp nghe báo cáo các đề xuất ý tưởng quy hoạch trên địa bàn thành phố (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (26/5):
- Sáng: Họp tình hình KT-XH tháng 5/2020 (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);

- Chiều: Dự HN rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020 tại BCHQS tỉnh (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra công tác phòng chống hạn, dịch thực hiện ASXH trên địa bàn huyện Ninh Hải (đ/c Bình);
            Họp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển (đ/c Hậu);

3. Thứ tư (27/5):           
- Sáng:  Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình);
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 28/5 (Chủ tịch); 
            Họp nghe dự án Sailing bay (đ/c Bình);
            Làm việc với Sở Xây dựng về tiến độ các dự án BT (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (28/5):
- Sáng:  Đi thăm nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6 (đ/c Bình);
            
Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2020 (đ/c Hậu);

- Chiều: Làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước lúc 15h00’ (đ/c Bình)
            
Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (29/5):
- Sáng:  Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Dự Hội thảo Đề tài ”Địa chí Ninh Thuận” (đ/c Bình);
            Họp nghe báo cáo tiến độ các dự án NL tái tạo (đ/c Hậu);

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Dự Lễ phát động Chương trình ”Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” (đ/c Bình);
            Họp thông qua sửa đổi CS bồi thường theo QĐ 64 và giải quyết KN (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2020 (điều chỉnh)