Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22.2019 ( (Từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019)- Điều chỉnh 
24/05/2019 
 

    1. Thứ hai (27/5/2019): 
    
- Sáng:   Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 30/5/2019;
                    
Đ/c Nam đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
    
                Họp thông qua các tờ trình, đề án Khối VHXH (đ/c Bình);
    
                Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ hội Nho và Vang 2019 (đ/c Bình);
                    
Họp giải quyết KNTC và rà soát tiến độ GPMB dự án Thao trường Núi Đỏ (đ/c Hậu).

    
2. Thứ ba (28/5/2019):
    
- Sáng:    Dự HN thông báo kết quả HNTW 10, khóa XII (đ/c Bình, đ/c Hậu);
    - Chiều:   Dự Lễ tuyên dương học sinh và giáo viên đạt giải năm 2019 (đ/c Bình);
     
               Làm việc với Ngành Công Thương (đ/c Hậu).

    
3. Thứ tư (29/5/2019):
    - Sáng:    Đồng chí Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
                    
Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Làm việc với Đoàn CT Ngân hàng Thế giới – Dự án MTBV (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (30/5/2019): 
    
- Sáng:    Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và đi thăm Ngày QTTN 1/6 (đ/c Hậu). 
    
- Chiều:   Kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (31/5/2019): 
    
- Sáng:    Dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2019 tại Trung đoàn 896 lúc 7 giờ (Chủ tịch);
                     Đi công tác ngoài tỉnh
(đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch).     **** LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 22.2019
                                               ______________________________

(TH)