Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020) 
13/05/2020 
 

1. Thứ hai (11/5):
- Sáng:  (1) Họp Thường trực BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 từ 07h30’-08h30’; (2)Họp trực tuyến công bố kết quả chỉ số PCI và chỉ số DDCI lúc 08h30’(Chủ tịch, đ/c Nam, đ/c Hậu);
            
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 11/5 (đ/c Bình);

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            
Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 13/5 (đ/c Nam);

2. Thứ ba (12/5):
- Sáng: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch(Chủ tịch; các PCT);

- Chiều: Đi cơ sở (Chủ tịch);
            Làm việc với Đoàn Công tác của Cục Tác chiến của Bộ Quốc phòng (đ/c Bình);
            Họp: (1) Nghe BC tình hình triển khai thực hiện giai đoạn I dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Phước Nam; (2) UQ thực hiện nhiệm vụ về quản lý QHXD đối với các Khu CN (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (13/5):           
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 14/5 (Chủ tịch);
            Họp nghe báo cáo rà soát các dự án du lịch (đ/c Bình);
            Họp nghe báo cáo phát triển hạ tầng nghĩa trang tỉnh (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi khảo sát vị trí lắp đặt trạm BTS lúc 15h30’ (đ/c Bình);
            
Họp tiếp dân và đối thoại với công dân (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (14/5):
- Sáng:  Họp nghe BC tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư khối VH-XH (đ/c Bình);
            (1) Làm việc với Cty CP Vinaminco từ 08h00’-09h00’; (2) Họp giao ban rà soát tiến độ GPMB dự án cao tốc Bắc-Nam lúc 09h00’ (đ/c Nam);
            Làm việc với Tổng công ty truyền tải (NPT) (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra tiến độ các dự án du lịch (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra hạn (đ/c Nam);
            Làm việc với Sở Xây dựng (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (15/5):
- Sáng: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Chủ tịch, các PCT).   

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Nam, đ/c Hậu).
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2020 (điều chỉnh)