Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020) 
28/04/2020 
 

1. Thứ hai (27/4):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch lúc 07h00’-08h00’(Chủ tịch, các PCT).
            Dự HN trực tuyến Bộ Nội vụ lúc 08h00’ (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra việc tổ chức học tập của học sinh lúc 08h00’ (đ/c Bình).
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam, đ/c Hậu).

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Dự HN trực tuyến Bộ LĐTBXH về hướng dẫn thực hiện NQ 42/NQ-CP (đ/c Bình);
            Đối thoại với công dân (đ/c Nam); 
            Họp BCĐ Cổ phần hóa (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (28/4):
Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch lúc 07h00’-08h00’(Chủ tịch, các PCT).
Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 cả ngày (Chủ tịch, các PCT).

3. Thứ tư (29/4):           
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh;
            Họp TT với các địa phương triển khai NQ 42/NQ-CP vàQĐ 15/QĐ-TTg (đ/c Bình).
            Dự HN trực tuyến giao ban công tác quản lý nhà nước ngành TN và MT (đ/c Nam).
            Họp với EVNNPT thống nhất phạm vi đầu tư hạ tầng truyền tải (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi khảo sát vị trí lắp đặt trạm BTS thân thiện môi trường lúc 15h00’(đ/c Bình);
            
Họp nghe BC PA điều chỉnh TMB quy hoạch phân khu cảng biển tổng hợp cà Ná - liên quan đến dự án điện khí (đ/c Nam, đ/c Hậu).      

4. Thứ năm (30/4):
Nghĩ lễ

5. Thứ sáu (01/5):
Nghĩ lễ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18/2020 (điều chỉnh)