Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019) 
02/05/2019 
 

1. Thứ hai (29/4/2019):
Nghỉ bù Lễ 30/4 và 1/5

2. Thứ ba (30/4/2019):
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

3. Thứ tư (01/5/2019):
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

4. Thứ năm (02/5/2019):
- Sáng:  Dự Diễn đàn  ”Kinh tế tư nhân 2019” tại HN (Chủ tịch);
            Kiểm tra nhân tháng hành động an toàn VSTP lần 3/2019 (đ/c Bình);
            Nghe BC điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác KS (đ/c Nam);
            Họp giải quyết KN, GPMB các dự án BT (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy (Ban Cán sự đảng);
            
Thăm, chúc mừng Tết Ramưwan 2019 lúc 16 giờ (đ/c Bình);
            
Tiếp Tổng lãnh sự quán Indonesia vào lúc 15 giờ (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (03/5/2019):
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 03/5/2019 (Chủ tịch);
            Dự lễ phát động Tháng hành động ATVSTP lần 3/2019 lúc 6 giờ (đ/c Bình);
            Dự Hội nghị sơ kết Đông Xuân 2018-2019 (đ/c Nam);
            Nghe BC phương án tích hợp bản đồ giữa ngành TNMT và NN&PTNT (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp BCĐ các dự án do CP Ấn độ tài trợ tại huyện N.Phước và Th.Nam (đ/c Bình);
            Dự HN sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I/2019 (đ/c Nam);
            Kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu).

6. Thứ bảy (04/5/2019):
- Sáng:  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Nghe BC đánh giá nhu cầu dùng nước và cấp nước phía Nam tỉnh (đ/c Hậu);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

- Chiều: Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2019 (CT và PCT).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18/2019 (điều chỉnh)