Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020) 
23/04/2020 
 

1. Thứ hai (20/4):
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’-08h30’ (Chủ tịch, các PCT).
            Làm việc với BXDNL về công tác giải ngân các dự án lúc 08h30’ (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra Công tác phòng chống dịch Covid-19 lúc 08h30’ (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam, đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Làm việc với Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Làm việc với Giám đốc BQL 85 về dự án đường bộ cao tốc  Bắc-Nam (đ/c Nam);
            Họp nghe báo cáo xử lý các dự án BT (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (21/4):
- Sáng:  Đi thăm chúc Tết Ramuvan 2020 (Chủ tịch);
            Họp nghe báo cáo việc đấu thầu mua thuốc tập trung (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra hạn và sản xuất cả ngày (đ/c Nam);
            Họp rà soát thủ tục pháp lý về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất 2020 (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Dự họp BCĐ đề tài “Địa chí Ninh Thuận” (đ/c Bình);
            Họp nghe BC: (1) rà soát quy định về đầu tư phát triển khu dân cư đô thị nhà ở; (2) tiến độ đấu thầu lựa chọn các khu dân cư (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (22/4):           
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’-08h30’ (Chủ tịch, các PCT).
            Họp nghe BC rà soát thủ tục hồ sơ Bảng giá các loại đất (CT, đ/c Bình, đ/c Hậu)
            Họp đẩy nhanh GPMB kênh mương dự án thủy lợi Tân Mỹ (đ/c Nam).

- Chiều: Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án 450MW (Chủ tịch, đ/c Hậu); 
            Đi thăm chúc Tết Ramuvan 2020 (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

4. Thứ năm (23/4):
- Sáng:  Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra Công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Họp: (1) nghe báo cáo kết quả xử lý các mỏ khoáng sản vi phạm; (2) xử lý các dự án titan (đ/c Nam);
            Đi kiểm tra công tác GPMB dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Nam);
            Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Bình);
            Đi thăm chúc Tết Ramuvan 2020 (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (24/4):
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h00’-08h00’ (Chủ tịch, các PCT).
            Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 
            Họp nghe báo cáo rà soát các dự án du lịch lúc 09h00’(đ/c Bình); 
            Dự họp phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2020(đ/c Nam);
            Họp kiến nghị chính sách K2 lúc 09h00’(đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Nam);
            Nghe BC đề xuất các danh mục đầu tư xây dựng các công trình trường học của ngành giáo dục và Đào tạo (đ/c Bình);
            Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh liên quan đến Bảng giá các loại đất (đ/c Hậu).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17/2020 (điều chỉnh lần 2)