Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2020) 
16/04/2020 
 

1. Thứ hai (13/4):
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’-08h30’; (Chủ tịch, các PCT).            
            Làm việc tại cơ quan(Chủ tịch, đ/c Nam, đ/c Hậu).
            Họp giải quyết khiếu nại công dân lúc 10h00’ (đ/c Bình).

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);
            
Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Ninh Sơn (đ/c Nam);

2. Thứ ba (14/4):
- Sáng:  Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Họp trực tuyến với các địa phương để triển khai NQ 42/NQ-CP (đ/c Bình);
            Dự HN trực tuyến với Bộ GTVT về GPMB cao tốc (đ/c Nam);
            Đi kiểm tra tiến độ GPMB dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Nam);
            
Họp: (1) xử lý vướng mắc các dự án NLTT trên địa bàn xã Phước Minh; (2) nghe báo cáo tiến độ bồi thường, GPMB dự án điện mặt trời 450MW (đ/c Hậu).    

3. Thứ tư (15/4):           
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’-09h30’ (Chủ tịch, các PCT);             
            Chủ tịch đi thăm gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày 16/4 lúc 09h30’;
            Đi kiểm tra môi trường khu vực ven biển lúc 09h30’(đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Đi thăm gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày 16/4 và 30/4 (đ/c Bình);
            Họp giao ban dự án cao tốc Bắc-Nam và xử lý vướng mắc GPMB DA đường vành đai phía Bắc (đ/c Nam);
            Nghe các ngành BC triển khai CS hỗ trợ DN ảnh hưởng do dịch Covid-19(đ/c Hậu).

4. Thứ năm (16/4):
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h00’-08h00’ (Chủ tịch, các PCT).
            Dự họp Thường trực Tỉnh ủy lúc 08h00’-10h00’ (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Họp trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch Covid -19 (Chủ tịch, các PCT);
            Kiểm tra công tác chống hạn, chống dịch Covid-19 cả ngày (đ/c Nam);
            Tiếp công dân (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Bình);
            
Họp nghe BC: (1) triển khai lập quy hoạch KDL Quốc gia Ninh Chữ ; (2) rà soát một số đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (17/4):
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’-08h30’(Chủ tịch, các PCT). 
            Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Dự họp về công tác tuyên truyền, vận động tại Tỉnh ủy (đ/c Hậu);
            Đi kiểm tra tiến độ đập hạ lưu sông Dinh lúc 09h00’ (đ/c Nam).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Nam);
            Họp nghe báo cáo việc đấu thầu mua thuốc tập trung (đ/c Bình);
            Họp xử lý vướng mắc các dự án NLTT và truyền tải lúc (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2020 (điều chỉnh lần 2)