Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2019 (Từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019) 
12/04/2019 
 

1. Thứ hai (15/4/2019):
Nghỉ bù Ngày giỗ Tổ Hùng Vương. 

2. Thứ ba (16/4/2019):
- Sáng:   Dự Lễ khởi công xây dựng Nhà ở xã hội Hacom Galacity lúc 7 giờ 30 (CT và PCT);
             Nghe BC từ 9 giờ: (1) quy định lựa chọn nhà ĐT các dự án có sử dụng đất; (2) Đề án tạo nguồn thu từ đất; (3) rà soát danh mục các dự án được hưởng cơ chế giá điện theo QĐ11TTg; (CT, đ/c Hậu);
            Họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo đánh giá nhiệm vụ quý I/2019 (đ/c Bình);
            Đ/c Nam đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần.

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Họp giải quyết khiếu nại tố cáo (đ/c Bình);
            Xử lý vướng mắc GPMB một số dự án du lịch lúc 16 giờ (đ/c Bình-PCT);
            Nghe BC chương trình nâng cấp phát triển Đô thị TP. PR-TC (đ/c Hậu); 

3. Thứ tư (17/4/2019):
- Sáng:  Dự HN Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện CTHĐ số 238-CTr/TU (Chủ tịch);
            Dự HN trực tuyến toàn quốc do Bộ trưởng BGDĐT chủ trì (đ/c Bình PCT);
            Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;

- Chiều: Họp giao ban xây dựng cơ bản quý I/2019 (Chủ tịch);
            
Dự Họp báo Lễ Hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 (đ/c Bình); 

4. Thứ năm (18/4/2019):
- Sáng:  Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở cả ngày;
            Dự khai mạc ngày Sách Việt Nam lúc 7 giờ 30 (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra các dự án du lịch (đ/c Bình);

- Chiều: Họp Ban đại diện NHCSXH quý I/2019 (đ/c Bình); 

5. Thứ sáu (19/4/2019):
- Sáng:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            
Họp Ban Tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 (đ/c Bình);

- Chiều: Làm việc Đoàn Giám sát QH tỉnh về CT quản lý sử dụng quỹ TC ngoài NS (CT);
            
Họp đánh giá hoạt động dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2018 (đ/c Bình).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2019