Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020) 
07/04/2020 
 

1. Thứ hai (06/4):
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’; Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT).   

- Chiều: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch lúc (Chủ tịch, các PCT).                      

2. Thứ ba (07/4):
- Sáng:  Đi kiểm tra Cảng cá Đông Hải lúc 06h00’; một số cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố; đi kiểm tra công tác chống dịch, chống hạn và làm việc với Lãnh đạo huyện Thuận Bắc (Chủ tịch);
            Báo cáo công tác chống dịch Covid-19 cho Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Bình);
            Kiểm tra công tác chống hạn, chống dịch Covid-19 cả ngày (đ/c Nam);
            Đi kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid- 19 cả ngày (đ/c Hậu);

- Chiều: Đi kiểm tra công tác chống dịch, chống hạn  tại huyện Ninh Sơn (Chủ tịch);
            
Họp nghe báo cáo PA sắp xếp nhà đất ngành Y tế và VHTTDL (đ/c Bình).

3. Thứ tư (08/4):           
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’-08h30’(CT, các PCT);
            Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Nam);
            Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19  lúc 08h30’ (đ/c Bình);
            Họp Hội đồng giá đất 2021-2024 lúc 08h30’ (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            Họp nghe BC công tác đấu thầu Khu đô thị mới; vướng mắc dự án đô thị và dự án nhà ở (đ/c Hậu).         

4. Thứ năm (09/4):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch lúc 08h00’ (Chủ tịch, các PCT).           

- Chiều: Làm việc tại cơ quan(Chủ tịch, đ/c Nam);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình);
            Họp giải quyết khiếu nại tố cáo (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (10/4):
- Sáng:  Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’-08h30’(CT, các PCT);
            Đi kiểm tra cơ sở lúc 08h30’ (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            Kiểm tra SX nông nghiệp, chống dịch Covid-19 cả ngày (đ/c Nam); 
            Họp  nghe PA giá nước giữa Đông Mỹ Hải và Cty Cấp nước Ninh Thuận lúc 08h30’ (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);            
            Xử lý vướng mắc các dự án NLTT và truyền tải (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2020 (điều chỉnh lần 2)