Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020) 
31/03/2020 
 

1. Thứ hai (30/3):
- Sáng:  Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Dự HN trực tuyến của BYT về nâng cao chất lượng y tế cơ sở trong phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực GTVT (đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, đ/c Nam, đ/c Hậu);
            Làm việc tại huyện Thuận Nam (đ/c Bình);
            Họp giao ban TT.BCĐ phòng chống dịch Covid-19 lúc 16h00’(đ/c Bình).

2. Thứ ba (31/3):
- Sáng:  Họp nghe báo cáo dự án BT (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            Dự họp Thường trực HĐND tỉnh phiên họp tháng 3/2020 (đ/c Bình);
            Kiểm tra các mô hình SX và công tác ứng phó hạn vụ Đông –Xuân (đ/c Nam);

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 
            Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Kiểm tra các mô hình SX và công tác ứng phó hạn vụ Đông –Xuân (đ/c Nam);
            Làm việc với BQLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (01/4):           
- Sáng:  Dự HN trực tuyến Tỉnh ủy đánh giá tình hình quý I  (Chủ tịch, đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Họp phát triển thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt ứng phó dịch Covid-19 (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Họp nghe báo cáo PA sắp xếp nhà đất ngành Y tế và VHTTDL (đ/c Bình);
            Kiểm tra các mô hình SX và công tác ứng phó hạn vụ Đông –Xuân (đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (02/4):
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

5. Thứ sáu (03/4):
- Sáng:  Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch);
            Họp xử lý vướng mắc GPMBDA KDL giải trí phức hợp Khánh Hải(đ/c Bình);
            Đi kiểm tra việc sắp xếp lồng bè nuôi thủy sản trên biển Bình Sơn (đ/c Nam);
            Họp nghe BC việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định công nhận chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Sơn - Ninh Chữ (Khu K2)  và giá đất K2  (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Dự BCĐ đề tài ”Dư địa chí Ninh Thuận”(đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Nghe báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch cảng biển Cà Ná, quy hoạch chi tiết ranh giới nhà máy điện khí LNG Cà Ná (đ/c Hậu).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2020 (điều chỉnh)