Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020) 
26/03/2020 
 

1. Thứ hai (23/3):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch lúc 08h00’(Chủ tịch, các PCT).
            
Dự Lễ phát động  "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19" lúc 10h00’ (Chủ tịch, các PCT);

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Nam);
            
Họp trực tuyến với huyện Thuận Nam về phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân vùng cách ly (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (24/3):
- Sáng:  Họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h00’ (Chủ tịch, các PCT)
            Họp xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về xử lý VPHC của các Sở, ngành, địa phương (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra công tác ứng phó hạn cả ngày (đ/c Nam);      
            Họp đối thoại và giải quyết KN của công dân (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó hạn trên địa bàn huyện Thuận Nam (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Ninh Hải (đ/c Bình);
            Họp nghe: (1) kế hoạch tăng thu tiền sử dụng đất; (2) báo cáo xử lý thu tiền Thuê đất dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Sơn Long Thuận tại phường Mỹ Hải; (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (25/3):           
- Sáng:  Họp tình hình KT-XH quý I/2020 (Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            (1) Họp giao ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 lúc 14h00’ (2) Đi thăm nhân ngày thành lập đoàn 26-3 từ 16h00’(đ/c Bình);
            Kiểm tra các mô hình sản xuất và công tác ứng phó hạn vụ Đông –Xuân (đ/c Nam);
            Họp nghe báo cáo tiến độ các dự án BT (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (26/3):
- Sáng:  Chủ tịch trao Quyết định một số Giám đốc Sở lúc 07h00’
            
Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch lúc 08h00’ ((1) giải quyết các vấn đề phát sinh, (2)nghe báo cáo đấu giá đất, (3) nghe báo cáo dự án BT) (Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: Họp nghe triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg (Chủ tịch, các PCT)

5. Thứ sáu (27/3):
- Sáng:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Dự Hội nghị sơ kết sản xuất Đông Xuân 2019-2020 (đ/c Nam);    
            Rà soát tiến độ DA 450 MW kết hợp trạm biến áp và đường dây 500kV(đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình; đ/c Nam);
            Làm việc xí nghiệp nước Đông Mỹ Hải./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2020 (điều chỉnh)