Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020) 
18/03/2020 
 

1. Thứ hai (16/3):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (CT,các PCT).

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Dự trao QĐ bổ nhiệm PGĐ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh (đ/c Bình);
            Họp nghe BC lồng bè nuôi thủy sản (đ/c Nam); 
            Họp: (1) Tổ thẩm định lựa chọn nhà đầu tư DA điện mặt trời; (2) Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA mặt trời tại xã Phước Minh (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (17/3):
- Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày (CT, đ/c Bình, đ/c Hậu);
            
Dự TT Lễ phát động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Nam).

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 từ 14h-15h00’ (đ/c Bình).
            
Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 lúc 16h00’ (Chủ tịch, các PCT)

3. Thứ tư (18/3):           
- Sáng:  Họp nghe BC KQ xây dựng Bảng giá các loại đất kỳ 2020-2024 lúc 06h30’-08h00’(CT,các PCT).
            Dự HN TT toàn quốc tổng kết đề án ”An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” (Chủ tịch);
            Họp giao ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Dự họp Thường trực HĐND tỉnh lúc 09h00’ (đ/c Hậu).

- Chiều: Dự Hội nghị BCH, cán bộ chủ chốt, BTV Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).

4. Thứ năm (19/3):
- Sáng:  Họp BCSĐ UBND tỉnh: (1) nghe BC tình hình KTXH quý I/2020 từ 07h00’-08h30’ (2) Nghe BC đề xuất kiểm điểm một số vụ việc lúc 08h30’(CT, các PCT).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Nam).
            Dự họp Ban Chỉ đạo Đề tài “Địa chí Ninh Thuận”(đ/c Bình);
            Họp xử lý vướng mắc GPMB dự án K1, K2, Môi trường bền vững (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (20/3):
Dự kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa X cả ngày (Chủ tịch; các PCT)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12/2020 (điều chỉnh)