Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020) 
11/03/2020 
 

1. Thứ hai (09/3):
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 11/3;
            Tiếp công dân của ĐB HĐND tỉnh tại huyện Ninh Hải (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam, đ/c Hậu).

- Chiều: (1) Dự Họp Tiểu ban phục vụ ĐH Đảng bộ tỉnh và nghe BC việc trưng bày nhóm tượng Bác Hồ và các dân tộc Ninh Thuận; (2) Dự HN giao ban trực tuyến công tác Phi chính phủ nước ngoài lúc 13h30’(đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam);
            Họp nghe BC xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống thoát nước’ PA sửa chữa nhà máy cấp nước: Phước Nam, KCN Du Long (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (10/3):
- Sáng:  Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Bình, đ/c Hậu);
            Họp TT. BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 lúc 09h00’ (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra công tác chống hạn cả ngày (đ/c Nam);

- Chiều: Dự HN trực tuyến Bộ CA liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đ/c Bình);
            
Họp giải quyết vướng mắc dự án Khu dân cư Minh Mạng (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (11/3):           
- Sáng:  (1) Họp xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 từ 07h00’-08h00’; (2) Tiếp công dân lúc 08h30’ (đ/c Bình);
            Họp giao ban công tác GPMB dự án cao tốc (đ/c Nam);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 11/3 (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp TT.BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            
Đi kiểm tra GQ vấn đề liên quan đến cung cấp nguồn nước (đ/c Nam).    

4. Thứ năm (12/3):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00’ đến 08h00’
            Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);
            Họp nghe BCKQ triển khai công nhận huyện Ninh Phước đạt NTM (đ/c Nam)

- Chiều: Họp xử lý các vụ việc phức tạp (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);
            
Dự HN trực tuyến Bộ NN&PTNT thúc đẩy SXNN trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 (đ/c Nam).   

5. Thứ sáu (13/3):
- Sáng:  Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra đập hạ lưu sông dinh + DA rau an toàn xã An Hải (đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu);

- Chiều: Dự HN trực tuyến Công bố DVC tích hợp trên Cổng DVC QG (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Nam);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2020 (điều chỉnh lần 2)