Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020) 
04/03/2020 
 

1. Thứ hai (02/3):
- Sáng:  Họp cho ý kiến các Tờ trình của Sở TN&MT trước khi trình HĐND tỉnh lúc 07h00’-09h00’(Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu).
            Dự lễ công bố QĐ công tác cán bộ tại Viện KSND tỉnh lúc 09h00’ (Chủ tịch); 
            Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 06/3 (đ/c Nam).

- Chiều: Tiếp và làm việc với Viện KSND tối cao (Chủ tịch);
            Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện vốn CT 135 và bãi ngang (đ/c Bình)
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu). 

2. Thứ ba (03/3):
- Sáng:  Họp trực tuyến BCĐ CQĐT với các địa phương (Chủ tịch, đ/c Bình); 
            
Làm việc với EVNNPT về công trình truyền tải giải tỏa công suất (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp KT-XH tháng 02/2020 (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu).

3. Thứ tư (04/3):           
- Sáng:  Đoàn kiểm toán Nhà nước chào xã giao với Chủ tịch từ 07h00-07h30’
            Họp Ban Cán sự đảng lúc 08h00’(Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu).
            Họp GQ khó khăn của Trường CĐSP Ninh Thuận lúc 10h00’(đ/c Bình)     ;

- Chiều: Họp cho ý kiến các Tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bổ sung (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu).

4. Thứ năm (05/3):
- Sáng:  Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu).     

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 06/3 (đ/c Bình)
            Họp thống nhất tiến độ chi tiết dự án 500kV (đ/c Hậu);
            Trao quà cho TT giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh lúc 16h30’(đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (06/3):
- Sáng:  Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch);
            
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            
Nghe báo cáo về tiềm năng phát triển điện gió trên biển Mũi Dinh (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2020 (điều chỉnh)